Sunday, May 10, 2009

100,000₮ - “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЖ МЭТГЭЛЦЭЭН ӨРНҮҮЛЬЕ”

Нийт BizNetwork.mn-ийн гишүүдийн дунд “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЖ МЭТГЭЛЦЭЭН ӨРНҮҮЛЬЕ” уриан нь дор сар болгоны 11-нд мэдлэгт тургуурласан мэдээ мэдээлэл, шинэлэг шийдэл тодруулсан, асуудлыг хөндсөн хэлэлцүүлгийн эзэнг 100.000₮-өөр урамшуулахаар шийдвэрлэлээ. 

Синглтон ХХК-ны зүгээс сарын бүрийн 5-ны өдөр болгон шилдэг 5 нийтлээч, мэргэлцээн өрнүүлэгчийг тодруулан зарлаж тухайн 5 гишүүд дээрээ нийт гишүүдийн санал хураалтыг сар бүрийн 11-ийн өдрийн 13.00 цаг хүртэл нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулна. 

Хамгийн олон санал авсан хүнийг нийт гишүүдэд зарлаж урамшуулалын мөнгийг шилдэг нийтлээчид олгох болно.

Мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж, мэтгэлцэж мөнгө олцгооё.







eXTReMe Tracker

© Blogger Templates from Webtalks