Sunday, May 10, 2009

100,000₮ - “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЖ МЭТГЭЛЦЭЭН ӨРНҮҮЛЬЕ”

Нийт BizNetwork.mn-ийн гишүүдийн дунд “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЖ МЭТГЭЛЦЭЭН ӨРНҮҮЛЬЕ” уриан нь дор сар болгоны 11-нд мэдлэгт тургуурласан мэдээ мэдээлэл, шинэлэг шийдэл тодруулсан, асуудлыг хөндсөн хэлэлцүүлгийн эзэнг 100.000₮-өөр урамшуулахаар шийдвэрлэлээ. 

Синглтон ХХК-ны зүгээс сарын бүрийн 5-ны өдөр болгон шилдэг 5 нийтлээч, мэргэлцээн өрнүүлэгчийг тодруулан зарлаж тухайн 5 гишүүд дээрээ нийт гишүүдийн санал хураалтыг сар бүрийн 11-ийн өдрийн 13.00 цаг хүртэл нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулна. 

Хамгийн олон санал авсан хүнийг нийт гишүүдэд зарлаж урамшуулалын мөнгийг шилдэг нийтлээчид олгох болно.

Мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж, мэтгэлцэж мөнгө олцгооё.eXTReMe Tracker

© Blogger Templates from Webtalks