Tuesday, August 21, 2007

“Cloud” гэж юу вэ?

CloudИнтэрнэтийг бид томоос том үүлээр төсөөлж зурж тэмдэглэдэг. Энэ том үүлэн дотор асар их мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээллүүд дундаа ямар мэдээлэл, бусдаасаа илvv их байна вэ гэдгийг мэдэхэд хэцүү. Тийм болхоор хэрэглэгчдын хамгын их хайж байгаа мэдээллийг түргэн шуурхай өгөхийн тулд вэб сайтууд “Could“, буюу үүл гэдэг аргыг хэрэглэдэг. Энэ арга нь сайтанд байгаа мэдээллүүдээс хэрэглэгчидийн хамгийн их үзсэн, уншсан эсвэл хэрэглэсэн мэдээллийн түлхүүр үгүүдийг бүлэглэж том үсгээр бичэх юм. Жишээ нь flickr-ийн үүлийг эндээс хараарай.

0 Comments:


eXTReMe Tracker

© Blogger Templates from Webtalks